Archive for the ‘člani’ category

Novosti

August 6th, 2009

Na igrišču imamo novo ponudbo: Gostinski lokal “10.luknja PAR 6 ” vam vsak dan nudi toplo hrano in bogato ponudbo hladnih in toplih napitkov.

NOVOST ZA NOVE ČLANE !! Glede na želje novih golfistov smo pri članarini za nove člane uvedli 2 varianti : varianta I. je višja pristopna članarina in brez plačevanja letnih članarin klubu, Varianta II. je nizka pristopna članarina ter vsakoletna letna članarina GK Trnovo. Pri obeh variantah ostane obvezno vsakoletno plačilo letne članarine ( igralnine) igrišču. Podrobnosti s cenami si lahko ogledate pod rubriko: članarina